{ Blogazine }

大白鼠一名, 正職找人做白老鼠, 兼職自已做白老鼠 :P 為香港大學醫學科學碩士, 投身臨床醫藥研究行業, 以科研及勇於嘗試的精神發掘最好的分享給每一位愛美愛生活的人士~


總查看: 978,610
18 FANS
More

排痠排毒排油三步曲 - 心瑜軒嘅「三排」爆汗養生療程


查看: 590|評論:

2020-10-8 23:25

摘要: 戴口罩做運動咁辛苦, 仲有冇其他方法可以幫身體排毒呢?https://www.youtube.com/watch?v=L3pmGHXcF_0feature=youtu.be我有好介紹--就係心瑜軒嘅「三排」爆汗養生療程, 療程分兩part, 做完出來見到D汗是黃色帶浮雲狀 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION