{ Blogazine }
PROFILE

hi welcome to my blog =] 大家有興趣可add我做朋友, 一齊交流護膚化妝心得=] 亦可以inbox /email 聯絡我! email: ca730ca@yahoo.com.hk 另外我亦開了 facebook fanpage: https://www.facebook.com/imericaaaaa.beauty


總查看: 1,265,632
24 FANS
More

♥ md:ceuticals 瞬間細胞修復原液 ♥


查看: 890|評論:

2020-8-25 22:39

摘要: 口罩每日都要戴戴得口罩耐,會與肌膚產生摩擦,較容易引起皮膚敏感及紅腫症狀!要舒緩以上肌膚問題,便要選用急救及修復皮膚的產品。最近呀CA* 用上md:ceuticals瞬間細胞修復原液,產品選取密羅木的復活力量,再加入 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION